Skattefradrag for bidrag

1885-Fonden

1885-fonden

Har til formål at støtte amatøridræts-arbejde og frivillig indsats i forbindelse hermed, herunder til aktiviteter, der understøtter fællesskab og sammenhængskraft mellem bredde og elite.

Få skattefradrag for bidrag

 

Bidrag til velgørende foreninger kan trækkes fra i skat, og 1885-Fonden

indberetter dit gavebidrag, så du automatisk får fradrag. Beløbet fremgår af

din årsopgørelse. Husk at oplyse CPR-nummer til 1885-Fonden til brug for

vores indberetning til SKAT.

 

Gavebidrag

Du kan få fradrag efter Ligningslovens § 8 A for de bidrag, du i løbet af

året indbetaler til 1885-Fonden - og evt. andre godkendte organisationer -

fra den første krone og op til 14.800 kr. i 2014 (15.000 kr. i 2015)

 

Gavebrev/løbende ydelse

Et gavebrev er en aftale med 1885-Fonden om at yde et fast årligt bidrag i

10 år. Tegner du et gavebrev, kan du i langt de fleste tilfælde fradrage

hele dit bidrag. Maksimumsgrænsen for fradrag er 15.000 kr. eller 15 % af

din årsindkomst (personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst).

Reglerne fremgår af Ligningslovens § 12.

 

Personligt fradrag

Samlevende ægtefæller kan hver for sig give bidrag og opnå fradrag for egne

gaver. En ægtefælle kan dog ikke overføre et uudnyttet fradrag til den anden

ægtefælle.

 

Virksomheder

Også virksomheder kan få fradrag for gaver. For selskabet og andre

skattepligtige institutioner kan fradraget for løbende ydelser fra f.eks. et

gavebrev højst udgøre 15% af selskabets skattepligtige indkomst iht.

Ligningslovens § 12.

 

Indberetning til SKAT

1885-Fonden indberetter hvert år i januar alle fradragsberettigede beløb

doneret af vores bidragydere det forudgående år direkte til SKAT. Denne

indberetning skal ifølge Skattekontrolloven ske via den enkelte bidragyders

CPR-nummer. Det er derfor en betingelse, at vi har dit CPR-nummer, hvis du

ønsker at udnytte din fradragsmulighed.

 

På årsopgørelsen fra SKAT kan du se, hvilket gavebeløb der evt. er

indberettet. Mener du, at dit fradrag for gaver til 1885-Fonden det

forudgående år er sat forkert, er du velkommen til at kontakte os.

 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte 1885-Fondens juridiske rådgiver:

 

ADVOKATFIRMAET.dk

Advokat Tommy Olesen

T: 98133300

M: 22343411

to@advokatfirmaet.dk