Søg 1885-fonden

1885-Fonden

1885-fonden

Har til formål at støtte amatøridræts-arbejde og frivillig indsats i forbindelse hermed, herunder til aktiviteter, der understøtter fællesskab og sammenhængskraft mellem bredde og elite.

 

Sådan søger du midler fra 1885-Fonden

 

For at kunne modtage tilskud eller legater skal du indsende en ansøgning til 1885-Fonden.

Der kan bl.a. søges til udlandsrejser, stævner, uddannelse, sociale projekter, sociale arrangementer og lignende som opfylder fondens formålsparagraf. Her tænkes på at placeringen skal være i Aalborg Kommune og at aktiviteten skal understøtte fællesskab og sammenhængskraft mellem bredde og elite.

 

Ansøgningsfrist: 15. april og 1. september.

 

Uddelinger sker normalt i maj og oktober.