Gavebrev

1885-Fonden

1885-fonden

Har til formål at støtte amatøridræts-arbejde og frivillig indsats i forbindelse hermed, herunder til aktiviteter, der understøtter fællesskab og sammenhængskraft mellem bredde og elite.

Gavebrev - løbende ydelse

 

Et gavebrev er en aftale med 1885-Fonden om at yde et fast årligt bidrag i

minimum 10 år. Tegner du et gavebrev til fordel for 1885-Fonden, hjælper du

med at skabe et solidt fundament for fondens arbejde.

 

Giver du et beløb på maksimum 15.000 kr. (2015) om året i de 10 år, aftalen

løber, kan du få fradrag for hele bidraget. Ellers kan fradraget højst

udgøre 15% af din årsindkomst (personlig indkomst med tillæg af positiv

kapitalindkomst).

 

Sådan tegner du et gavebrev

Hvis du ønsker at oprette en gavebrevsaftale med 1885-Fonden, skal du

udfylde en særlig blanket, som du kan se nedenfor.

 

Når du har udfyldt og underskrevet blanketten, sender du den til 1885-Fonden

C/o ADVOKATFIRMAET.dk, Algade 31, 9000 Aalborg. Herefter underskriver

fondens bestyrelsesformand blanketten, og vi sender en kopi retur til dig

sammen med betalingsoplysninger.

 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte 1885-Fondens juridiske rådgiver:

 

ADVOKATFIRMAET.dk

Advokat Tommy Olesen

T: 98133300

M: 22343411

to@advokatfirmaet.dk